donderdag 25 oktober 2012

dilemma

Mark Rutte en Diederik Samsom hebben samen al bijna een regeerakkoord gesloten. Dat is knap, want de VVD en de PvdA waren heel verschillende dingen van plan. Ze stonden dus voor moeilijke keuzes:

  • Moet de nieuwe regering kiezen voor meer wegen of juist voor meer natuur?
  • Moeten mensen makkelijker ontslagen kunnen worden of verdienen ze juist bescherming tegen ontslag?
  • Gaan de belastingen omhoog? Moeten mensen die met de auto of de trein naar het werk gaan meer betalen? Of worden alle verzekeringen duurder?

Zulke lastige vragen, waarbij elke keuze nadelen heeft, zijn dilemma's.

dilemma betekent: 'moeilijke keuze'

Je kunt zeggen dat iets een dilemma is, maar ook dat je voor een dilemma staat of dat je voor een dilemma geplaatst of gesteld wordt. Een bekende uitdrukking is een duivels dilemma: het resultaat van je keuze is dan sowieso verschrikkelijk, wát je ook kiest.

Extra
Misschien krijg je op school of als je studeert nog eens te maken met het prisoner's dilemma. Dat gaat over het afwegen van voordelen en nadelen van samenwerken met andere mensen. Een paar goede voorbeelden vind je in de Wikipedia.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten