donderdag 26 september 2013

propaganda

Politici als Geert Wilders en Emile Roemer zeggen en doen vaak opvallende dingen om indruk te maken op het publiek; ze proberen er zo voor te zorgen dat mensen zich bij hen aansluiten. Ze maken kortom handig gebruik van propaganda.

propaganda betekent: 'reclame voor bepaalde ideeën'; 'publiek beïnvloeden/overtuigen van je ideeën'

Propaganda kun je vergelijken met reclame. Als een fabrikant van een wasmiddel reclame maakt voor zijn product, bijvoorbeeld op tv, probeert hij mensen ervan te overtuigen dat zijn product perféct is, met als doel dat ze het gaan kopen. Hij zal mensen met slimme trucjes proberen te verleiden, bijvoorbeeld door een populaire bekende Nederlander de boodschap te laten vertellen.

Bij propaganda maken of voeren werkt het ook zo, alleen is het doel iets anders dan het verkopen van een product. Wie propaganda voert, wil dat anderen zijn ideeën overnemen. Propaganda wordt ingezet door bijvoorbeeld politieke partijen en actiegroepen. Door veel reclame te maken voor hun standpunten (bijvoorbeeld tijdens debatten of demonstraties, met slogans, spandoeken, posters en flyers), proberen ze te bereiken dat mensen zich bij hen aansluiten en/of op ze gaan stemmen bij verkiezingen. Net als bij reclame gaat het overtuigen niet altijd even eerlijk: soms wordt maar een deel van de waarheid verteld, of zelfs echt gelogen.
  • De Syriërs hebben naam gemaakt dankzij propaganda voor het huidige regime, die ze op druk bezochte websites wisten te plaatsen.
  • De claim van de Amerikaanse regering dat Al-Qaida een groot aantal aanslagen plande, was slechts propaganda.
  • Die politicus maakt propaganda voor zijn standpunten met behulp van filmpjes.

Extra
In de Tweede Wereldoorlog kreeg het woord propaganda een erg negatieve bijklank, omdat het publiek met leugens en onvolledige en eenzijdige informatie werd overtuigd van de standpunten van Hitler. In dit filmpje wordt iets over die oorlogspropaganda verteld.

donderdag 19 september 2013

bagatelliseren


Sommige mensen maken 'van een mug een olifant': ze maken ergens een veel te groot probleem van. Maar het tegenovergestelde gebeurt ook, namelijk dat het probleem wordt gebagatelliseerd.

bagatelliseren betekent: 'minder belangrijk maken'

Als er een groot probleem is en je zegt dat het allemaal wel meevalt, dan ben je het probleem aan het bagatelliseren. Meestal is de gedachte hierbij dat het bagatelliseren ten onrechte gebeurt: er is een probleem, dat moet je niet zomaar negeren!
  • Er is geen ramp gebeurd, maar je moet het probleem ook weer niet bagatelliseren.
  • Het risico op een overstroming was vooraf sterk gebagatelliseerd, want er waren helemaal geen voorzorgsmaatregelen genomen.
  • Je moet de gevaren voor de volksgezondheid niet bagatelliseren: die schadelijke gassen zijn echt niet goed voor de mens.

Extra
Over dingen groter en kleiner maken gesproken: daar is een erg mooi filmpje over gemaakt!

donderdag 12 september 2013

inflatie

"De prijsverhoging per 2014 is voor een groot deel het gevolg van de inflatie", staat vandaag in een nieuwsbericht over het duurder worden van treinkaartjes. Dat woord inflatie is een lastig begrip.

inflatie betekent: 'het verschijnsel dat geld minder waard wordt'

Inflatie is een ingewikkeld proces in de economie, dat verschillende oorzaken kan hebben. Maar kort gezegd komt het er in elk geval op neer dat geld minder waard wordt: je kunt met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen dan eerst. Producten zijn duurder geworden.
  • Door de inflatie werd voedsel ineens vijf tot tien keer zo duur.
  • De inflatie in Japan staat op het hoogste niveau sinds 2008. Vorige maand lag het gemiddelde prijspeil 0,7 procent hoger dan in juli 2012.
Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie: de waarde van geld neemt dan juist toe.

Extra
In dit filmpje van de NTR wordt het begrip inflatie duidelijk uitgelegd.

donderdag 5 september 2013

coalitie

De PvdA en de VVD zitten samen in het kabinet. Ze hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar in de Eerste Kamer hebben ze dat niet, en dat kan lastig zijn bij het goedkeuren van nieuwe wetten.
Daarom is er deze zomer gepraat over de vraag of D66 bij de coalitie wilde gaan horen. Die gesprekken mislukten trouwens al snel.

coalitie betekent: 'samenwerking tussen partijen'

In een democratie met veel partijen, zoals Nederland of België, moeten altijd een paar partijen samenwerken om een regering te vormen.
Een coalitie kan ook een samenwerkingsverband tussen landen zijn. De VS wil bijvoorbeeld het liefst een coalitie vormen met andere landen, zoals Frankrijk en Turkije, om de Syrische president Assad aan te vallen.

Extra
Coalitie lijkt op koala, al hebben die woorden niks met elkaar te maken. Maar van koala's kun je wel veel leukere filmpjes vinden.