donderdag 22 augustus 2013

verjaren

Het woord verjaren kán 'jarig zijn' betekenen, maar meestal betekent het iets anders. Weet jij wat?

Als iets verjaart, bijvoorbeeld een bepaald document of een regel, dan wil dat zeggen dat het oude informatie bevat, die vaak niet meer geldig is.

In teksten over rechten en rechtszaken gaat het meestal om regelingen of straffen. Zo kan een schuld verjaren, wat betekent dat je hem niet meer hoeft te betalen. En als een misdrijf is verjaard, krijgt de dader geen straf meer.

verjaren betekent: 'verouderd raken' of 'verlopen, niet meer geldig zijn'
  • De informatie in mijn schoolboek over de planeten van ons zonnestelsel is inmiddels verjaard. ('verouderd')
  • De mogelijk strafbare feiten van de politicus zijn intussen wel verjaard. ('niet meer strafbaar')
  • Die onopgeloste moordzaak van twintig jaar geleden is inmiddels verjaard. ('niet meer strafbaar')
Extra
Verjaren kan ook 'jarig zijn' betekenen in zinnen als 'Meike verjaart aanstaande zondag en viert dit met een groot feest.' In deze betekenis wordt het woord vooral veel in België gebruikt. Het komt bijvoorbeeld voor in een bekend liedje van de Vlaamse volkszanger Will Tura.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten