donderdag 11 april 2013

ideologie

Naar de deze week overleden oud-premier van het Verenigd Koninkrijk Margaret Thatcher is een eigen ideologie genoemd: het thatcherisme (vrijemarkteconomie met sterke centrale regering).
Socialisme, conservatisme, liberalisme, fascisme ... Zulke begrippen hoor je weleens voorbijkomen bij geschiedenis. Maar ook bij economie, of bij maatschappijleer. Al die stromingen zijn ideologieën.

ideologie betekent: 'visie op hoe de wereld zou moeten zijn'

Visie wil zeggen: 'alle ideeën bij elkaar'. Een ideologie is een heel systeem van gedachten en meningen. Samen zeggen die iets over hoe je vindt dat de maatschappij, de politiek en de economie in elkaar horen te zitten.

Wat socialisme en communisme zijn, heb je vast al eens moeten leren. Maar er zijn veel meer ideologieën. Deze kende je waarschijnlijk nog niet (de definities komen uit Van Dale):

  • etatisme: "opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting"
  • laïcisme: "het streven om het openbaar leven geheel aan de invloed van de godsdienst te onttrekken"
  • panarabisme: "het streven naar vereniging van alle gebieden waar Arabieren wonen of gewoond hebben in één groot rijk"

Extra
De grote ideologieën in Nederland zijn vrij gematigd. Extremere ideologieën hebben hier weinig aanhang. Zo heeft de Libertarische Partij (video), die bijvoorbeeld de inkomstenbelasting wil afschaffen, geen zetels in de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten