donderdag 26 april 2012

controversieel

Moet er minder geld naar scholen? Wordt er een stukje van Zeeland onder water gezet of niet? Mag Mauro nu tóch in Nederland blijven? Daar zijn de politieke partijen het helemaal niet met elkaar over eens. En omdat het kabinet nu gevallen is en er nieuwe verkiezingen komen, zal de Tweede Kamer een paar van zulke moeilijke onderwerpen controversieel verklaren. Een volgend kabinet neemt er dan pas een beslissing over.

Controversieel (spreek uit: 'kon-tro-ver-zjeel') komt van controverse. Een controverse is eigenlijk een ruzie, die ontstaat omdat je het helemaal niet met elkaar eens bent.

controversieel betekent: 'omstreden, waarover heel verschillend wordt gedacht'

Er zijn nog allerlei andere omschrijvingen voor iets wat controversieel is:
  • De bezuinigingen op cultuur zijn een heikel punt.
  • De twistpunten in de onderhandelingen zijn nog niet opgelost.
  • Links en rechts hebben een geschil over wie de crisis moet betalen.
  • Binnen sommige partijen ontstaan er strubbelingen: de leden verschillen van mening.
  • Zouden ze de onenigheid kunnen oplossen?
Extra
De politici hebben gelukkig niet overal ruzie over. 130 rijden op de snelweg gaat bijvoorbeeld gewoon door. En de animal cops, de 'dierenpolitie' van de PVV, worden waarschijnlijk gewone politieagenten.
Voor de jachtluipaard (cheeta) maakt die 130 niet uit. Hij kan niet harder rennen dan 120 kilometer per uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten